In het ‘ware ik’ vindt de mens zichzelf terug als geestelijk wezen, zelfs wanneer alle ervaringen van de zintuigelijke, elementaire en geestelijke wereld in de vergetelheid verzinken.

Rudolf Steiner

Welkom

eindlogo AE31 5 2013

Welkom op onze website. We vermelden hierop de antroposofische initiatieven en activiteiten in de regio Eindhoven. U vindt er een korte inleiding over de antroposofische levensvisie op de mens en de wereld; verder een agenda van alle activiteiten – cursussen, informatie-avonden, scholing, voorlichting, discussiebijeenkomsten en wat dies meer zij – die samenhangen met dit antroposofische mens- en wereldbeeld. In de rubriek Wegwijzer vindt u uw weg naar de zogenoemde werkgebieden, het hele scala aan praktische activiteiten die gebaseerd zijn op de impuls van Rudolf Steiner.

Wij streven er naar om de inhoud zo zuiver mogelijk antroposofisch te laten zijn. Onweerlegbaar is echter dat er buiten de antroposofie een wereld is die (ook) vol waardevolle ideeën en toepassingen zit. Deze werelden ontmoeten elkaar vaak in de ‘toegepaste antroposofie’. Dat neemt niet weg dat de redactie vindt dat het antroposofische gehalte steeds herkenbaar aanwezig moet zijn voor plaatsing op deze website. Bij twijfel hierover gaan we de discussie aan.

Nieuws

Lenteconcert in de Lijdenstijd door het OriOnTriO

“Tussen donker en licht”

CURSUS SLUIEREN MET GROEN

Nu het voorjaar aanbreekt en de sappen in de bomen en planten weer gaan...

Geen bericht!

Is er soms geen bericht? Helemaal géén bericht!? Wil niemand iets laten weten aan hen die geïnteresseerd...