De mens kan werkelijk priester worden wanneer hij voorstellingen in zich opneemt die werkelijke spirituele beelden zijn van de bovenzinnelijke wereld.

Rudolf Steiner (7 september 1924)

Welkom

eindlogo AE31 5 2013

Welkom op onze website. We vermelden hierop de antroposofische initiatieven en activiteiten in de regio Eindhoven. U vindt er een korte inleiding over de antroposofische levensvisie op de mens en de wereld; verder een agenda met alle activiteiten – cursussen, informatie-avonden, scholing, voorlichting, discussiebijeenkomsten en wat dies meer zij – die samenhangen met dit antroposofische mens- en wereldbeeld. In de rubriek Wegwijzer vindt u uw weg naar de zogenoemde werkgebieden, het hele scala aan praktische activiteiten die gebaseerd zijn op de impuls van Rudolf Steiner.

Wij streven er naar om de inhoud zo zuiver mogelijk antroposofisch te laten zijn. Onweerlegbaar is echter dat er buiten de antroposofie een wereld is die (ook) vol waardevolle ideeën en toepassingen zit. Deze werelden ontmoeten elkaar vaak in de ‘toegepaste antroposofie’. Dat neemt niet weg dat de redactie vindt dat het antroposofische gehalte steeds herkenbaar aanwezig moet zijn voor plaatsing op deze website. Bij twijfel hierover gaan we de discussie aan.

Voor aanvullingen en veranderingen of verbeteringen van de inhoud staan we steeds open. Een mailtje naar de redactie volstaat hiervoor.

De redactie van de website ondergaat binnenkort een verandering. Marlies “gaat met pensioen” nadat ze vele jaren de financiën beheerd heeft en meegeholpen heeft om de teksten op de juiste plaats te krijgen. Vooral aan de eerdere papieren versie van de Wegwijzer heeft zij veel redactioneel werk gedaan. Gelukkig is Joop Albracht bereid gevonden om de financiën te gaan beheren.

Wat we in de redactie heel graag willen is nog iemand om het redactionele werk mee te delen. Dan zou het ook mogelijk zijn om meer inhoudelijke artikelen vanuit antroposofisch blikveld te plaatsen. Ieder is welkom maar vooral (iets)  jongeren!

De redactie (Koen Brantjes en Marlies van der Vondervoort)

Nieuws

“Biologische Dynamische landbouw. De aarde behoeden, de mens voeden”.

Met historie naar een groene toekomst

Een landgoed in transitie

De lichamelijkheid van de mens in het leven na de dood

Lezing door Myriam Driesens Michaëlkerk, zondag 25 februari, 10.45 uur Wat wij als onze aardse...

AORTA organiseert een lezing over depressie door Ron Borsboom

Het onderwerp Depressie is maatschappelijk een serieus probleem en heeft het karakter aangenomen van een "volksziekte"....