De mens kan werkelijk priester worden wanneer hij voorstellingen in zich opneemt die werkelijke spirituele beelden zijn van de bovenzinnelijke wereld.

Rudolf Steiner (7 september 1924)

‘Christus, de gekruisigde serafijn’

Lezing door Feike Weeda

Michaëlkerk, dinsdag 27 maart, 20.00 uur (koffie en thee vanaf 19.30 uur)

Veel oosterse iconen vormen een venster op de hemelse dimensie van aardse mensen en gebeurtenissen, zo ook de icoon van Christus als de gekruisigde serafijn. Deze kruisvoorstelling biedt nauwelijks aardse aanknopingspunten, zoals die met Maria en Johannes. In plaats daarvan stelt zij de vraag naar hoe de triniteit en de engelen op de kruisiging van Christus Jezus betrokken zijn en wijst daarmee een weg naar een dieper verstaan van het mysterie van Golgotha. Naast de voordracht is er ook ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

terug