Eigenlijk zijn wij ons karma zelf. Wat daar overkomt uit vroegere aardelevens, dat zijn wij eigenlijk zelf.

Rudolf Steiner (23 februari 1924)

Bericht van Antroposana

In de afgelopen jaren kon u regelmatig het tijdschrift Stroom aantreffen. Dit magazine verscheen 4 maal per jaar.
Met ingang van 2018 wordt de naam van dit blad gewijzigd in ITA. De naam Ita is de voornaam van Ita Wegman , die in nauwe samenwerking met Rudolf Steiner van heel groot belang is geweest voor de ontwikkeling van de Antroposofische gezondheidskunst.
Van haar is ook de volgende uitspraak, die staat in het teken van Michaël, uit haar gelijknamige boek: “Een juist begrip van Michaël zal ook van enorm grote waarde zijn voor degenen die zich met de raadsels van de geneeskunst bezig houden en die de inzichten omtrent de geneeskrachtige werkingen in de mens au sérieux nemen. Zo zullen we ons de vraag moeten stellen wat dit eigenlijk
is waarvan gezegd wordt dat het zich in de stof openbaart ten dienste van de mensheid, maar wat pas dan de mens tot heil strekt wanneer hij het in zijn geestelijke kwaliteit kan herkennen.”
Antroposana wil de belangen van de mensen, die kiezen voor een antroposofische gezondheidsbenadering op plaatselijk, maar zeker ook op landelijk niveau behartigen. Mocht u nog geen lid zijn, dan bevelen wij-van-Antroposana u dit alsnog van harte aan, met name ook om de continuïteit van de antroposofische gezondheidszorg te verzorgen. Het lidmaatschap kost slechts 35 euro per jaar en een aantal zorgverzekeraars vergoeden dit of een gedeelte van de contributie. Een win-win situatie dus. U kunt u aanmelden via de website www.antroposana.nl. Daarmee bent u tegelijkertijd lid van de plaatselijke afdeling.

terug