Ik ken je werken. Je hebt de naam dat je leeft, maar je bent dood. Word wakker en versterk wat je nog hebt en wat ook dreigt te sterven, want ik heb bevonden dat voor het oog van mijn God geen van je daden van geest vervuld is.

Openbaring 3:1-3

Hier kan uw aankondiging of bericht staan

De redactie nodigt ieder uit die een bericht of aankondiging wil laten plaatsen. De enige voorwaarde is dat het onderwerp op enige wijze verbonden is met het antroposofische gedachtegoed. Stuur uw tekst naar de redactie op info@antroposofie-eindhoven.nl.

terug