Een onrechtvaardige handeling mag ons niet blind maken voor het verborgen goede in echt ieder mens.

Arthur Zajonc

Hier kan uw aankondiging of bericht staan

De redactie nodigt ieder uit die een bericht of aankondiging wil laten plaatsen. De enige voorwaarde is dat het onderwerp op enige wijze verbonden is met het antroposofische gedachtegoed. Stuur uw tekst naar de redactie op info@antroposofie-eindhoven.nl.

terug