Het bewustzijn van de mens bevindt zich niet in het brein maar het kan de oneindige ruimte en tijd omspannen. Het lokaliseert zich daar waar onze intenties en interesses zich op richten.

Rupert Sheldrake

De invloed van de biografische levensfasen op onze ontwikkeling.

(4 dagdelen: 29 en 30 november overdag)

Deze bijscholing/cursus gaat over de invloed van de biografische levensfasen op het (emotionele) leven en eventuele ziekten en klachten die in bepaalde levensfasen aan de orde kunnen zijn. Elke fase duurt 7 jaren en kent zijn eigen kenmerken en vaak ook zijn eigen (levens)problematiek. Om daar voorbeelden van te geven volgt hieronder een korte weergave van twee perioden uit onze levensloop.

Van 14 tot 21 jaar: in deze fase gaat het over het leren oordelen en zoeken naar waarheid. De onderwerpen die we zullen behandelen zijn bijvoorbeeld: individualisering, de fase van de waarheid, de oproep in het 18e levensjaar en risico’s in deze fase (zoals rond de crisisleeftijd van 16 jaar).

Van 42 tot 49 jaar: hier staan autonomie en uniciteit centraal. De onderwerpen waar we verder op ingaan zijn bijvoorbeeld: het individuele proces in deze leeftijdsfase, de geestelijke ontwikkeling, de midlifecrisis en de overige risico’s die in deze fase bestaan.

In deze bijscholing/cursus wordt dus ingegaan op de ontwikkelingen binnen onze biografie, de mogelijke crisissen, de relatie met karma en de invloed van spiegeling van de verschillende 7-jaarsfasen. Naast dit theoretische deel van de cursus, zal er ook praktisch worden geoefend. Zo kan er geoefend worden vanuit de mogelijkheden die reflexzonetherapie in de verschillende fasen biedt door middel van een speciaal reflexzonebehandelprotocol voor elke fase. Maar ook andere therapeuten of belangstellenden kunnen praktisch oefenen, daarvoor zijn er ook andere praktische massages ontwikkeld die tijdens deze cursus geoefend kunnen worden.

Hieronder nog een kort overzicht van de onderwerpen die aan bod komen:

  • de biografische ontwikkelingsfasen van de mens
  • mogelijke levensproblematiek per fase
  • biografiewerk
  • karma en biografie
  • de invloed van het geboortemoment
  • mogelijke crisismomenten, zoals de midlifecrisis
  • spiegeling van de 7-jaarsfasen
  • werken met spiegelingen in de biografie en belangrijke vragen voor biografiewerk.

Deze cursus wordt aangeboden voor de aantrekkelijke prijs van € 100,- voor twee dagen. De locatie waar de cursus wordt gegeven zal nog nader worden bepaald, maar is óf Nuenen óf Breda. Voor verdere informatie: www.praktijkdeaanraking.nl

terug