De mens is altijd eerst op betekenis gericht en dan pas op nut.

Ernst Cassirer

Workshop ‘Van discussie naar dialoog’

Het Studiecentrum voor antroposofie in Eindhoven organiseert de cursus: 

Van discussie naar dialoog

Workshop op basis van Dynamische Oordeelsvorming

Een gesprek voeren blijkt vaak lastig. Vooral als verschillende meningen in het geding zijn. Vaak ontstaat dan uit een discussie, onbedoeld, een twistgesprek dat niet zelden ontaardt in ruzie. De wereldwijde roep om dialoog als oplossing voor dit probleem, laat zien dat het hier gaat om een actueel knelpunt dat zich overal en op allerlei niveaus voordoet.

Maar hoe kom je van discussie naar dialoog? In deze workshop werkt Martin van den Broek, eerste auteur van het Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming, in drie bijeenkomsten naar een antwoord op deze vraag door:

  • te laten ervaren en zien wat een dialoog in de weg staat,
  • te laten ervaren en zien hoe je de belemmeringen het hoofd kunt bieden,
  • oefenend handvatten aan te bieden om vorm te geven aan de dialoog en daarmee tot een echt gesprek te komen.

Kosten: € 45 voor totaal 3 avonden

Aantal deelnemers: minimaal 12, maximaal 20

Datum en tijd: 15, 22 en 29 januari 2019  van 20.00 – 22.00 uur

Plaats: Vrije School Brabant, Nuenenseweg 6, Eindhoven

Aanmelden: vóór 31 december via antroposofieeindhoven@gmail.com

Je ontvangt dan een betalingsverzoek en na betaling is de aanmelding definitief.

Als de kosten voor jou een probleem zijn, neem dan contact op via bovengenoemd e-mailadres.

Deze avonden worden praktisch ondersteund door Xandra Diender, Ineke van der Looij en Tineke Brantjes.

terug