Michaël inspireert de mensen opdat er op aarde een spiritualiteit verschijnt die tegen de eigen intelligentie van de mensen opgewassen is, opdat de mensen kunnen denken en tevens spirituele mensen zijn; want dat is pas de betekenis van de heerschappij van Michaël.

Rudolf Steiner (19 juli 1924)

Culturele avond van het therapeuticum Mercuur

U bent van harte uitgenodigd op deze avond die in het teken zal staan van Sint Jan. U wordt opgeroepen om deze avond een bijdrage te leveren of te komen genieten van al het schoons waar u energie uit kunt putten. Met medewerking van het Mercuurkoor. Deze avond wordt mede georganiseerd vanuit het gezichtspunt: preventieve gezondheidszorg,  met name ook omdat kunst, cultuur, muziek aantoonbaar een positief effect hebben op onze gezondheid.

Wilt u iets ten gehore brengen, dan kunt u dit doorgeven aan Henk Verboom: henkwillemverboom@gmail.com  Vanaf 19.30 staan de koffie en thee klaar. Om 20.00 start het programma.

In verband met de organisatie willen wij graag op een paar mensen kunnen rekenen om te helpen opbouwen rond 18.30 en opruimen na afloop. Geeft u zich dan op  bij Henk.

Datum:           woensdag 26 juni

Tijd:                19.30 – 22.00 uur

Plaats:            Vrije School Brabant

Bijdrage:         vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 5,-

Aanmelden:     bij Monique Schuurman Hess, tel. 06 – 48 85 65 37 of Henk Verboom tel. 06 – 15 05 44 71

terug