We kunnen mensen helpen. Niet omdat we de oplossing voor hun problemen hebben, maar omdat we genoeg om hen geven om te blijven en te luisteren. Die oplossingen komen later wel.

Haemin Sunim

Oproep van het Studiecentrum voor antroposofie in Eindhoven

De voorbereidingsgroep van het Studiecentrum voor Antroposofie in Eindhoven buigt zich binnenkort over het programma van het komende jaar.

Daarom kom ik met een vraag. Wanneer je met een vraag of wens rondloopt over een bepaald onderwerp en daar een voordracht, cursus of werkbijeenkomst over zou willen houden of meemaken in Eindhoven, zou je dat dan aan ons willen laten weten? De kans dat we op deze wens kunnen ingaan wordt groter wanneer je dan ook aanbiedt zelf (en liefst met nog iemand) een steentje bij te willen dragen aan de voorbereiding/organisatie van die activiteit. Vooral het praktische helpen met koffie/thee, klaarzetten van de stoelen enzovoort wordt dan erg gewaardeerd.

De voorbereidingsgroep bestaat uit:

                          Xandra Diender, Ineke van der Looij en Tineke Brantjes.

Reacties graag naar antroposofieeindhoven@gmail.com

We zien uit naar jullie reacties!

terug