Respect voor het individu is het fundament van een menswaardige beschaving.

Emmanuel Macron

100 jaar vrijeschoolonderwijs

Dit jaar wordt over de hele wereld gevierd dat de Waldorfscholen (in Nederland bekend als vrijescholen) 100 jaar bestaan. In Eindhoven en omgeving zijn er vier vrijescholen.  Het eeuwfeest gaan zij samen vieren.  Noteer alvast de datum en de plaats.

Waldorf 100

Parktheater Eindhoven

28 oktober 2019. Van 9 tot 17.30 uur.

terug