Er vindt in belangrijke mate ook ontwikkeling plaats wanneer een mens tussen de dood en een nieuwe geboorte verkeert.

Rudolf Steiner (12 april 1924)