De materie is de uiterlijke openbaring van het geestelijke.

Rudolf Steiner (10 mei 1924)