Menselijk gedrag laat zich niet in een natuurwet vangen. Het idee achter die natuurwetenschappelijke aanpak in de psychologie is dat als je A doet, ieder mens dan steevast met B reageert.

Matthijs Bal

Wegwijzer IV. Gezondheidszorg

De reguliere gezondheidszorg is gebaseerd op een mensbeeld waarin de materiële visie op de mens centraal staat.De antroposofische visie erkent het bestaan en de waarde daarvan maar beschouwt deze denkrichting als onvolledig. De mens is vanuit de antroposofie een geestelijk wezen in een stoffelijk lichaam. Gezondheid en ziekte moeten dan ook vanuit deze beide gezichtspunten bekeken worden als we er een compleet beeld van willen krijgen. In de antroposofische gezondheidszorg wordt gewerkt vanuit een synthetische beschouwing: Hoe kunnen we de gezondheid van ieder mens verbeteren naar lichaam, ziel en geest. Dit beeld kun je verruimen naar de omgeving van de mens, de hem omringende natuur en de sociale omgeving.

Welke mogelijkheden bestaan er in Eindhoven?