Denken is oppervlakkig. Voelen gaat veel dieper, dat dringt door tot in je ziel. En dat is het ware ­leven.

Johan Witteveen

Wegwijzer II. Studie- en gespreksgroepen

In de regio bestaan verscheidene groepen en groepjes die meer of minder regelmatig bij elkaar komen, openbaar of bij iemand thuis. Daarin houdt men zich bezig met het bestuderen van bepaalde onderwerpen en aspecten van de antroposofie.

Deze studiegroepen kunnen verbonden zijn met een organisatie op antroposofische basis of geheel los van elke structuur. Sommige van deze groepjes hebben een besloten karakter, er kunnen zich geen nieuwe deelnemers aanmelden dan door persoonlijke uitnodiging. Andere zijn meer open maar niet algemeen bekend.

Door de onbekendheid van deze studiegroepen blijven de resultaten van hun gesprekken onder de korenmaat. Enerzijds kan iemand belangstelling hebben voor een bepaald onderwerp maar daar zijn weg niet in vinden wanneer hij/zij niet van zo'n studiegroep weet; anderzijds deelt de studiegroep door onbekendheid haar resultaten niet met andere geïnteresseerden. In modern jargon: dat is dus een min-min-verhouding.

Het lijkt ons daarom in ieders belang wanneer zulke studiegroepen zich bekend maken bijvoorbeeld via deze site. Zij kunnen opgeven waarmee zij zich bezighouden, hoe vaak zij bij elkaar komen, of zij al of niet open zijn voor geïnteresseerden, eventueel met specifieke kwaliteiten of kennis,  en wie hun contactpersoon is. Daarmee dragen zij bij aan een rijker, gevarieerder antroposofisch leven in onze regio. Onnodig te zeggen dat zij daarmee hun eigen zeggenschap niet opgeven. Maar door de kennis te delen vermenigvuldig je haar.