De mens is altijd eerst op betekenis gericht en dan pas op nut.

Ernst Cassirer